In English
The syllabus for MPG521 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here MPG521.pdf


In Swedish
Kursplanen för MPG521 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här MPG521.pdf