In English
The syllabus for MPG303 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here MPG303.pdf


In Swedish
Kursplanen för MPG303 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här MPG303.pdf