In English
The syllabus for MPG300 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here MPG300.pdf


In Swedish
Kursplanen för MPG300 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här MPG300.pdf