In English
The syllabus for MPG024 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here MPG024.pdf


In Swedish
Kursplanen för MPG024 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här MPG024.pdf