In English
The syllabus for MPG023 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here MPG023.pdf


In Swedish
Kursplanen för MPG023 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här MPG023.pdf