In English
The syllabus for MPG006 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here MPG006.pdf


In Swedish
Kursplanen för MPG006 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här MPG006.pdf