In English
The syllabus for MPG004 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here MPG004.pdf


In Swedish
Kursplanen för MPG004 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här MPG004.pdf