In English
The syllabus for MPA302 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here MPA302.pdf


In Swedish
Kursplanen för MPA302 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här MPA302.pdf