In English
The syllabus for MPA301 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here MPA301.pdf


In Swedish
Kursplanen för MPA301 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här MPA301.pdf