In English
The syllabus for MPA300 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here MPA300.pdf


In Swedish
Kursplanen för MPA300 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här MPA300.pdf