In English
The syllabus for MPA000 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here MPA000.pdf


In Swedish
Kursplanen för MPA000 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här MPA000.pdf