In English
The syllabus for MKG800 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here MKG800.pdf


In Swedish
Kursplanen för MKG800 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här MKG800.pdf