In English
The syllabus for MKG303 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here MKG303.pdf


In Swedish
Kursplanen för MKG303 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här MKG303.pdf