In English
The syllabus for MKG005 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here MKG005.pdf


In Swedish
Kursplanen för MKG005 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här MKG005.pdf