In English
The syllabus for MKG004 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here MKG004.pdf


In Swedish
Kursplanen för MKG004 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här MKG004.pdf