In English
The syllabus for MKG003 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here MKG003.pdf


In Swedish
Kursplanen för MKG003 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här MKG003.pdf