In English
The syllabus for MKG000 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here MKG000.pdf


In Swedish
Kursplanen för MKG000 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här MKG000.pdf