In English
The syllabus for MIG700 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here MIG700.pdf


In Swedish
Kursplanen för MIG700 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här MIG700.pdf