In English
The syllabus for MIG510 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here MIG510.pdf


In Swedish
Kursplanen för MIG510 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här MIG510.pdf