In English
The syllabus for MIG508 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here MIG508.pdf


In Swedish
Kursplanen för MIG508 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här MIG508.pdf