In English
The syllabus for MIG506 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here MIG506.pdf


In Swedish
Kursplanen för MIG506 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här MIG506.pdf