In English
The syllabus for MIG503 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here MIG503.pdf


In Swedish
Kursplanen för MIG503 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här MIG503.pdf