In English
The syllabus for MIG326 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here MIG326.pdf


In Swedish
Kursplanen för MIG326 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här MIG326.pdf