In English
The syllabus for MIG324 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here MIG324.pdf


In Swedish
Kursplanen för MIG324 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här MIG324.pdf