In English
The syllabus for MIG323 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here MIG323.pdf


In Swedish
Kursplanen för MIG323 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här MIG323.pdf