In English
The syllabus for MIG322 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here MIG322.pdf


In Swedish
Kursplanen för MIG322 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här MIG322.pdf