In English
The syllabus for MIG321 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here MIG321.pdf


In Swedish
Kursplanen för MIG321 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här MIG321.pdf