In English
The syllabus for MIG319 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here MIG319.pdf


In Swedish
Kursplanen för MIG319 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här MIG319.pdf