In English
The syllabus for MIG317 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here MIG317.pdf


In Swedish
Kursplanen för MIG317 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här MIG317.pdf