In English
The syllabus for MIG315 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here MIG315.pdf


In Swedish
Kursplanen för MIG315 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här MIG315.pdf