In English
The syllabus for MIG314 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here MIG314.pdf


In Swedish
Kursplanen för MIG314 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här MIG314.pdf