In English
The syllabus for MIG313 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here MIG313.pdf


In Swedish
Kursplanen för MIG313 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här MIG313.pdf