In English
The syllabus for MIG312 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here MIG312.pdf


In Swedish
Kursplanen för MIG312 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här MIG312.pdf