In English
The syllabus for MIG310 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here MIG310.pdf


In Swedish
Kursplanen för MIG310 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här MIG310.pdf