In English
The syllabus for MIG309 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here MIG309.pdf


In Swedish
Kursplanen för MIG309 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här MIG309.pdf