In English
The syllabus for MIG307 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here MIG307.pdf


In Swedish
Kursplanen för MIG307 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här MIG307.pdf