In English
The syllabus for MIG113 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here MIG113.pdf


In Swedish
Kursplanen för MIG113 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här MIG113.pdf