In English
The syllabus for MIG112 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here MIG112.pdf


In Swedish
Kursplanen för MIG112 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här MIG112.pdf