In English
The syllabus for MIG004 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here MIG004.pdf


In Swedish
Kursplanen för MIG004 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här MIG004.pdf