In English
The syllabus for MIG001 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here MIG001.pdf


In Swedish
Kursplanen för MIG001 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här MIG001.pdf