In English
The syllabus for MIA300 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here MIA300.pdf


In Swedish
Kursplanen för MIA300 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här MIA300.pdf