In English
The syllabus for MIA005 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here MIA005.pdf


In Swedish
Kursplanen för MIA005 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här MIA005.pdf