In English
The syllabus for MAX010 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here MAX010.pdf


In Swedish
Kursplanen för MAX010 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här MAX010.pdf