In English
The syllabus for MAX009 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here MAX009.pdf


In Swedish
Kursplanen för MAX009 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här MAX009.pdf