In English
The syllabus for MAX007 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here MAX007.pdf


In Swedish
Kursplanen för MAX007 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här MAX007.pdf