In English
The syllabus for MAG528 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here MAG528.pdf


In Swedish
Kursplanen för MAG528 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här MAG528.pdf