In English
The syllabus for MAG354 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here MAG354.pdf


In Swedish
Kursplanen för MAG354 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här MAG354.pdf