In English
The syllabus for MAG352 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here MAG352.pdf


In Swedish
Kursplanen för MAG352 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här MAG352.pdf