In English
The syllabus for MAG316 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here MAG316.pdf


In Swedish
Kursplanen för MAG316 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här MAG316.pdf