In English
The syllabus for MAG315 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here MAG315.pdf


In Swedish
Kursplanen för MAG315 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här MAG315.pdf